Sadržaj rubrike

E-mail lista
Primajte obavijesti o našim proizvodima

sajle

Čelične priveznice uprešane

sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla sajla
sajla sajla sajla sajla
Uprešavanje Uprešavanje

Spajamo čeličnu užad sa i bez zadebljanja.Priveznice od čeličnih užadi sa gumenim segmentima su proizvod koji je Karas d.o.o. usvojio u okviru Programa proizvodnje priveznica i traka za prijenos tereta. Ova vrsta trakastih priveznica je podesna za obuhvaćanje, podizanje i prenos predmeta osjetljivih površina koje se pri transportu ne smiju oštetiti. Konstrukcija priveznice je meko prihvaćanje tereta i zaštitu od oštećenja kako predmeta koji se podiže, tako i samog užeta.

Priveznice se sastoje od dva ili više paralelnih užadi obloženih niskom gumenih segmenata. Krajevi su opremljeni omčama, škopcima ili mogu biti izvedeni na neki drugi način, tako da budu pogodni za prihvaćanje na uređaju za dizanje. Prihvatni elementi su trajni i nakon iskorištenja užeta, mogu se upotrijebiti za kompletiranje druge trake.

Priveznice se koriste prema podacima u tabeli. Data nosivost važi za koeficijent sigurnosti 8 kod prekidne čvrstoće žice čeličnog užeta od 1.570 N/mm2.

Priveznice od čeličnih užadi s gumenim segmentima imaju vrlo široko područje primjene:
› industrija papira,
› namještaja,
› stakla,
› nafte,
› sanitarnih uređaja,
› mašina,
› u brodarstvu,
› autoindustriji,
› industriji posuđa,
› ambalaže,
› aluminijskim kombinatima,
› kamenolomima,
› transportu,
› gradnji naftovoda
› te u drugim djelatnostima.

Čelična užad

- čelična užad (sajle) raznih dimenzija i konstrukcija (od DIN-a 3050 do DIN-a 3072)
- sajle općih namjena, za sidrenje, za zatezanje i sl.
- sajle za bagere, kranove, skrepere, dizalice, vitla i sl.
- sajle za el. dizalice (nerotirajuće)
- sajle za liftove te ostalo

Stezaljke

- stezaljke po DIN-u 741
- natezni vijci po DIN-u 1480 (kuka-oko, oko-oko, kuka-kuka)
- zateznice visokootporne otvorene ili zatvorene (vilica-vilica, vilica-oko, oko-oko)
- škopci DIN 82101 (visokootporni: ravni, trbušasti)
- jezgre DIN 6899B
- DIN 3090

stezaljke

Kuke
- kuke
- kuke za lance
- okretne kuke

Ostalo

- karabineri
- spojnici za lance
- klizači za šumarske omče
- očni vijci i matice i dr.